home  |  e-mail

Ministerstvo práce a sociálních věcí výrazně snižuje náklady na telekomunikace

29.1.2012

Pro ústřední subjekty státní správy je optimální centralizovat poptávku za všechny spravované příspěvkové organizace. Na počátku letošního roku se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo sjednotit poskytovatele mobilní telefonie pro celý rezort a vypsalo na tyto služby veřejnou zakázku s využitím institutu centrálního zadavatele.

Koordinátorem celého projektu byla společnost ANDERSON Consulting, která je expertem na úspory nákladů v oblasti telekomunikačních služeb. „Zejména hlasové telekomunikační služby jsou dnes typickou komoditou, kde lze při správném nastavení soutěžních parametrů a sjednocení těchto služeb dosáhnout relativně rychle významných úspor nákladů.“ řekl Vilém Herman, jednatel ANDERSON Consulting.Vítejte

ANDERSON Group poskytuje managementu komerčních firem i veřejnému sektoru expertní poradenské služby, které zvyšují produktivitu a konkurenceschopnost, a to zejména v oblasti služeb elektronických komunikací, řízení nákladů a investic, metodiky nákupu a výběrových řízeních.

Naše řešení jsou navrhována po podrobné analýze vstupních informací, které získáme od klienta a doplníme je o vlastní znalostní databázi. Uvědomujeme si etický rozměr práce s citlivými informacemi a garantujeme plně profesionální přístup jak během přípravy a realizace projektu, tak po jeho dokončení. Součástí našich služeb je vyhodnocení účinku přijatých opatření a skutečného přínosu pro klienta.

Pro klienty zajišťujeme komplexní servis - od nezávislého auditu, přes organizaci výběrových řízení, poradenství při výběru nejvhodnějšího řešení, konzultace možností financování, projektové řízení, kontrolu kvality implementace až po správu a outsourcing.

Přinášíme na trh jedinečné know-how v oblasti optimalizací, které je založeno na dlouhodobých zkušenostech z realizovaných projektů. V rámci maximalizace benefitu pro naše klienty zároveň průběžně monitorujeme produktové portfolio všech významných subjektů v oboru komunikačních technologií.

Základním axiomem našich aktivit je absolutní nezávislost a objektivita, neexistuje proto žádná obchodní vazba na konkrétního poskytovatele ICT služeb.

Naší cílovou skupinou klientů jsou moderně řízené společnosti s oborem podnikání mimo oblast informačních a telekomunikačních technologií, které si uvědomují význam outsourcingu a zároveň se soustřeďují se na svůj core business.

Partnerské weby:

Hospodářská komora ČR       Czechinvest.org       Podnikání a inovace       Ministerstvo pro místní rozvoj ČR       Úřad pro ochranu hospodářské soutěže       Informační systém o veřejných zakázkách       AVG     

      copyright 2008 - Anderson Consulting

created by Bytegang.com      

Anderson