home  |  e-mail

NewsboxMinisterstvo práce a sociálních věcí výrazně snižuje náklady na telekomunikace

29.1.2012

Pro ústřední subjekty státní správy je optimální centralizovat poptávku za všechny spravované příspěvkové organizace. Na počátku letošního roku se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo sjednotit poskytovatele mobilní telefonie pro celý rezort a vypsalo na tyto služby veřejnou zakázku s využitím institutu centrálního zadavatele.

Koordinátorem celého projektu byla společnost ANDERSON Consulting, která je expertem na úspory nákladů v oblasti telekomunikačních služeb. „Zejména hlasové telekomunikační služby jsou dnes typickou komoditou, kde lze při správném nastavení soutěžních parametrů a sjednocení těchto služeb dosáhnout relativně rychle významných úspor nákladů.“ řekl Vilém Herman, jednatel ANDERSON Consulting.České Budějovice elektronickou aukcí ušetřily 60% nákladů na mobilní telefonii

29.1.2012

Magistrát města České Budějovice vysoutěžil prostřednictvím elektroniccké aukce jednotného mobilního operátora pro všechny městské organizace. Díky využití institutu centrálního zadavatele a agregaci poptávky bylo dosaženo nadstandardní úspory nákladů ve výši 60%, zároveň došlo ke standardizaci služeb mobilní telefonie a zjednodušení jejich správy při zachování stávající kvality služeb. Navíc veškeré interní volání i mezi organizacemi navzájem bude nyní zdarma.

„Telekomunikace jsou jedna z nejvhodnějších komodit pro centrální nákup, zejména v oblasti mobilní telefonie mají operátoři stále velký prostor ke slevám“ komentoval Vilém Herman, jednatel ANDERSON Consulting, výsledky zadávacího řízení.Plzeňský kraj úspěšně přesoutěžil telco operátory

5.9.2011

Centrální nákup Plzeňského kraje dokončil dvě významné veřejné zakázky. První se týkala výběru nejvhodnějšího mobilního operátora a druhá poskytovatele pevné telefonie. Obě byly vypsány s využitím institutu centrálního zadavatele společně pro Krajský úřad Plzeňského kraje a příspěvkové organizace kraje.

Pro oblast pevné telefonie byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka poskytovatele Telefónica, poskytovatelem mobilních komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě se stala společnost Vodafone. Pro téměř 150 organizací včetně krajského úřadu bude nový mobilní operátor zajišťovat nadstandardní zákaznickou podporu a mobilní datové služby. Zadavateli budou také v obou případech zachována stávající telefonní čísla s využitím služby přenositelnost čísel. Tímto sjednocením hlasových služeb vznikne kraji celková úspora nákladů zhruba 20 mil. Kč ročně a současně dojde k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými organizacemi kraje.

Koordinátorem celého projektu byla společnost ANDERSON Consulting, která je expertem na optimalizace telekomunikačních služeb.Ministerstvo zemědělství snižuje náklady na telekomunikace

29.4.2009

S úsporou ve výši 10 mil. Kč ročně může počítat Ministerstvo zemědělství, které právě dokončilo projekt optimalizace nákladů na mobilní telefonii.

Vzhledem k požadavku na maximálně efektivní vynakládání státních prostředků se Ministerstvo zemědělství a jeho vybrané podřízené organizace shodly na potřebě snížit náklady na provoz mobilních telekomunikačních služeb. Projekt zaštítilo Ministerstvo zemědělství jako právní subjekt a zřizovatel svých organizací a vypsalo veřejnou zakázku, která se týkala výběru nejvhodnějšího mobilního operátora. Zakázka byla vypsána s využitím institutu centrálního zadavatele společně pro ministerstvo i jeho podřízené organizace.

Nejvýhodnější nabídku pro oblast mobilní telefonie předložila společnost Telefónica O2, která zajistí nové jednotné podmínky všem organizacím na následující 3 roky. Pro 22 organizací včetně ministerstva bude nový mobilní operátor zajišťovat nadstandardní zákaznickou podporu, maximální dostupnost, spolehlivost služby a dále zabezpečí mobilní datové služby. Zadavateli budou také zachována stávající telefonní čísla s využitím služby přenositelnost čísel. Tímto sjednocením mobilních hlasových služeb vznikne ministerstvu celková úspora nákladů zhruba 10 mil. Kč ročně a současně dojde k zefektivnění komunikace mezi ministerstvem a jeho jednotlivými organizacemi. Výše uvedený projekt komplexně realizovala společnost ANDERSON Consulting.VZP ČR sjednotila pevnou telefonii

10.9.2008

V minulém roce se VZP ČR rozhodla sjednotit poskytovatele pevné telefonie pro všechna svá pracoviště a vypsala na tyto služby veřejnou zakázku.

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která zajistí nové jednotné parametry pevných hlasových služeb. Tímto sjednocením hlasových služeb vznikne VZP ČR celková úspora nákladů zhruba 5 mil. Kč ročně a současně dojde k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými lokalitami zadavatele.

Koordinátorem celého projektu byla společnost ANDERSON Consulting, která je expertem na optimalizace telekomunikačních služeb. „VZP ČR původně využívala služeb více operátorů, což limitovalo dosažení maximální objemové slevy a komplikovalo správu pevné telefonie. Díky sjednocení pevné telefonie dojde i ke zvýšení uživatelského komfortu“ uvedl Vilém Herman, jednatel ANDERSON Consulting.Kraj Vysočina snižuje náklad na telekomunikace

5.9.2008

Snižovat náklady se snaží nejen komerční firmy. v minulém roce se Rada kraje Vysočina shodla na potřebě snížit náklady na provoz hlasových telekomunikačních služeb. Kraj jako právní subjekt a zřizovatel svých organizací vypsal dvě veřejné zakázky. První se týkala výběru nejvhodnějšího mobilního operátora a druhá poskytovatele pevné telefonie. Obě byly vypsány s využitím institutu centrálního zadavatele společně pro Krajský úřad kraje Vysočina a příspěvkové organizace kraje.

Pro oblast pevné telefonie byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka poskytovatele GTS Novera, poskytovatelem mobilních komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě se stala společnost T-Mobile. pro téměř 120 organizací včetně krajského úřadu bude nový mobilní operátor zajišťovat nadstandardní zákaznickou podporu, maximální dostupnost a spolehlivost služby, dále poskytne mobilní datové služby, které budou mimo jiné využity pro správu vozového parku a dálkové připojení k elektronické poště. Zadavateli budou také v obou případech zachována stávající telefonní čísla s využitím služby přenositelnost čísel. Tímto sjednocením hlasových služeb vznikne kraji celková úspora nákladů zhruba 9 mil. Kč ročně a současně dojde k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými organizacemi kraje.

Koordinátorem celého projektu byla společnost ANDERSON Consulting, která je expertem na optimalizace telekomunikačních služeb. „U dnes již plně liberalizovaných telekomunikačních služeb lze při správném nastavení soutěžních parametrů a sjednocení těchto služeb dosáhnout významných úspor nákladů. Díky využití institutu centrálního zadavatele byly v rámci kraje Vysočina zpřístupněny tyto výhodné podmínky i těm nejmenším zřízeným organizacím.“ řekl Vilém Herman, jednatel ANDERSON Consulting.      copyright 2008 - Anderson Consulting

created by Bytegang.com      

Anderson